Deze online-shop gebruikt cookies voor een optimale koopbelevenis. Daarbij worden bijvoorbeeld de sessie-gegevens of de taalinstelling op uw computer opgeslagen. Zonder cookies zijn de functies van de online-shop beperkt. Klik hier, wanneer u daarmee niet akkoord gaat. x

Terms and Conditions

Deze website is eigendom van AZ Printz

Contactgegevens
Drukkerij AZ Printz
De cottereaustraat 36, 3500 Hasselt
Textiel@azprintz.be
GSM: 0471 82 60 42
BTW Nummer: BE 0824 785 753


Bedrijfsgegevens
BTW-nummer: BE 0824.785.753
Maatschappelijke zetel: De cotteraustraat 36, 3500 Hasselt
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.


Intellectueel eigendomsrecht

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of
bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan AZ Printz of rechthoudende derden.


Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan
persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
AZ Printz levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal AZ Printz de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
AZ Printz kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. AZ Printz geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
AZ Printz kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
AZ Printz verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


Algemene bepalingen i.v.m. online bestellingen
De prijzen in deze online catalog zijn richtprijzen inclusief BTW en exclusief bedrukking. Vraag steeds naar een offerte op maat van uw bestelling. Voor grotere hoeveelheden kunnen we u mogelijks een mooie korting aanbieden.
De levertijd vermeld in de online cataloog is een richtlijn en kan eventueel afwijken van de werkelijke levertermijn. In deze termijn zit het verwerken en het bedrukken niet inbegrepen. Een normale levertermijn voor het bestellen en het bedrukken van het materiaal is gemiddeld ongeveer 2 weken. Neem hiervoor dus steeds met ons contact op.
Via de e-commerce website, webshop.azprintz.be, geeft AZ Printz haar klanten de mogelijkheid om producten via haar webwinkel online te bestellen.
Onderhevig algemene bepalingen i.v.m. online bestellingen zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een klant van de e-commerce website. Bij het doorgeven van een bestelling via de webwinkel van AZ Printz moet de klant deze algemene bepalingen uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij/zij instemt met de toepasselijkheid van deze algemene bepalingen.
Bij het plaatsen van een bestelling gaat de klant automatisch akkoord met deze algemene
bepalingen i.v.m. online bestellingen.


Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de groots mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden AZ Printz niet. AZ Printz is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot middelenverbintenis.
Wanneer de klant specifieke vragen heeft i.v.m. maten, kleuren en beschikbaarheid, verzoeken wij hem/haar om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via info@azprintz.be


Auteursrechten
De klant geeft voor eigen ontwerpen AZ Printz de verzekering dat er geen rechten van derden op rusten. De klant is volledig verantwoordelijk voor eventuele inbreuken op bestaande auteursrechten en zal AZ Printz vergoeden voor alle daaruit voortvloeiende kosten voor verdediging en andere schade.
De klant gaat er dus mee akkoord AZ Printz, zijn werknemers en alle partijen waarmee het samenwerkt te vrijwaren van en verdedigen tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, kosten en uitgaven, inclusief redelijke juridische kosten en uitgaven voortvloeiend uit of gerelateerd aan een inbreuk van de klant op deze Algemene Voorwaarden.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.


COOKIE POLICY.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen “cookies” op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.


First party cookies
‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.